Budownictwo rolnicze

20 LAT DOŚWIADCZENIA W BUDOWNICTWIE ROLNICZYM!

 

Oferujemy usługi w zakresie sprzedaży, dostaw, montażu i generalnego wykonawstwa następujących obiektów:

 

Budynki dla rolnictwa

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie budynków dla rolnictwa. Konstrukcja główna to stalowa rama ze stali gorąco walcowanej lub z blachownic o zmiennym przekroju. Długość dowolna (wielokrotność ram). Ramy w rozstawie 6m. Elementy podporowe do montażu płyt dachowych z elementów zimnogiętych. Ściany boczne murowane. Ustawiane są one w prefabrykowanych stopach fundamentowych. Ściany mogą być izolowane termicznie już na etapie produkcji z zaprojektowanymi na miarę otworami na drzwi, okna i przewody wentylacyjne. Powierzchnia zewnętrzna może być wykończona różnymi strukturami. Konstrukcja dachu montowana jest wtedy na ścianach, które są elementem konstrukcji nośnej. Prefabrykowany w dużym zakresie system elementów dla ścian zewnętrznych, znacznie przyspiesza czas budowy. Istnieje swobodna możliwość umieszczania otworów. Otwarta kalenica z odpowiednio dobranymi wlotami powietrza w ścianach bocznych oraz odpowiednim kątem nachylenia połaci dachowej zapewnia optymalną wymianą powietrza. Wloty powietrza w ścianach bocznych są opcjonalnie zabezpieczone kurtyną ścienną. Zastosowanie świetlika kalenicowego umożliwia maksymalne wykorzystanie światła dziennego oraz powoduje równomierne nasłonecznienie budynku.

Wiaty stalowe

Wykonujemy fundamenty, konstrukcje stalowe oraz obudowę dla wiat stalowych.

Konstrukcja stalowa jest szybka w montażu. Konstrukcja główna składa się z elementów strukturalnych, które przenoszą obciążenia na fundamenty. Ramy główne składają się ze spawanych elementów konstrukcyjnych obejmujących zastrzały, śruby połączeniowe i kotwy fundamentowe. W większości przypadków słupy ram głównych są połączone z fundamentem przegubowo. W szczególnych przypadkach stosuje się połączenie sztywne. Konstrukcja drugorzędowa składa się z elementów służących do mocowania poszycia dachu i ścian oraz przeniesienia obciążenia na konstrukcję główną:

  • płatwie dachowe,
  • rygle ścienne,
  • obramowania otworów.

 

Płatwie i rygle są wykonane z zimnogiętych ocynkowanych profili Z.

Połączenia wykonane są za pomocą ocynkowanych śrub.

Obramowania otworów wykonane są jako profile zimnogięte L, C, U lub Z produkowane z ocynkowanej blachy stalowej.

Obudowa ścienna może być wykonana w tradycyjnym systemie jako mur, lub po dodatkowym oryglowaniu ścian z zastosowaniem blach (obiekty „zimne”) lub płyt warstwowych (obiekty „ciepłe”). Sztywne układy ościeży wykonane z kształtowników zimnogiętych pod zabudowę wrót umożliwiają zastosowanie drzwi segmentowych. Umiejscowienie drzwi, okien i bram można swobodnie zmieniać. Obudowa dachowa wykonana jest z zimnogiętych, ocynkowanych profili zetowych. Lekka, sztywna konstrukcja więźby jest odpowiednia do zastosowania pokryć dachowych z blach i płyt warstwowych.

Zbiorniki na gnojowicę

Oferujemy również zbiorniki na gnojowicę wylewane na budowie lub cylindryczne o ścianach prefabrykowanych Acotank firmy PRECON Polska o poj. od 122 do 3027m3 (wysokość ściany 3 lub 4m). Zbiorniki przystosowane są do różnych systemów napełniania i opróżniania. Wysoki standard wykonania elementów i precyzyjny montaż gwarantuje szczelność. W zależności od wymagań inwestora oraz warunków gruntowych wykonujemy zbiorniki otwarte częściowo lub całkowicie zagłębione w gruncie.

Płyty gnojowe

Wykonujemy też płyty gnojowe wylewane na budowie z murem oporowym zabezpieczającym przed wypływem odcieków z gromadzonego obornika poza płytę lub z prefabrykowanych murów oporowych. Płyty mogą być wykonane jako przejazdowe lub z murami z trzech stron. W płycie dennej zamontowana jest studzienka zbiorcza, z której odcieki odprowadzane są do zbiorników na gnojowicę.

Nasze płyty obornikowe charakteryzują się trwałością, funkcjonalnością i szczelnością, którą zapewnia zastosowanie odpowiedniej klasy betonu, zachowanie wymaganego stopnia zbrojenia oraz zastosowanie odpowiednich taśm dylatacyjnych. Płyty wykonane przez nas posiadają murki oporowe, próg wjazdowy zabezpieczający przed wylewaniem się gnojówki na zewnątrz płyty oraz system kanałów, który umożliwia odprowadzenie odcieków z płyty obornikowej do zbiornika.

Silosy

Wykonujemy ponadto żelbetowe silosy na kiszonki Aconsilo(tm) firmy PRECON POLSKA:

  • silos „T” o wysokości ściany 1,5 lub 1,8m, przejazdowe;
  • silos montowany na stopach fundamentowych o wysokości ściany 2,4 lub 3,0m, przejazdowe (bez tylnej ściany) lub z tylną ścianą.

Silos wykonany jest z monolitycznej betonowej płyty dennej oraz rozdzielających ścian prefabrykowanych długości 2,4m. We wjazdowej części silosu znajduje się kanał odpływowy ze studzienką zbiorczą. Takie rozwiązanie gwarantuje maksymalne skrócenie procesu budowlanego oraz zapewnia konstrukcji niezwykłą wytrzymałość.

Stosowane rozwiązania systemowe znacząco przyspieszają oraz upraszczają proces budowy.

Rozmiary i wyposażenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.