Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA Szczuka Jacek z siedzibą przy ul. Suwalskiej 62 w Ełku
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych i marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktów handlowych