Usługi projektowe

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO DZIAŁA NA RYNKU USŁUG BUDOWLANYCH JUŻ 25 LAT.

Szczuka budownictwo posiada wyspecjalizowany dział świadczący kompleksowe usługi w obszarze projektowania obiektów dostosowanych do specyfiki potrzeb inwestora uwzględniając jego uwarunkowania biznesowe.

Wykonujemy

SZCZUKA
TO KOMPLEKSOWE USŁUGI PROJEKTOWE.

Wykonujemy:

Projekty dla rolnictwa: budynki inwentarskie, magazyny pasz, budynki gospodarcze, budowle rolnicze – silosy, zbiorniki, płyty obornikowe oraz inne.

Rozwój biznesu: hale magazynowe, produkcyjne, wiaty, garaże, budynki gospodarcze.

Realizujemy kompleksowe usługi opracowując: koncepcję architektoniczną, projekt budowlany, projekt techniczny, kartę środowiskową przedsięwzięcia.

Wspieramy i wyręczamy: uzyskując wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje w procesie pozyskiwania pozwolenia na budowę oraz użytkowania obiektu – decyzja środowiskowa, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie na użytkowanie.